Bảng báo giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hà Nội giá rẻ nhất


_DANHMUCXE
Tìm kiếm xe

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE

DĐ1:0971.06.99.66


yahoo


DĐ2:0971.05.99.66


yahoo


DĐ3:0971.05.99.66


yahoo


Tin tức
Xe được ưa thích

Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ

 BẢNG BÁO GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ Ở TẠI HÀ NỘI GIÁ RẺ

 

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 900.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.000.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.200.000 đ
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 6.000/km
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 600.000 đ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Đơn vị tính: vnđ

Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy - Tây Phương 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian 1,287,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây - Đồng Mô 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn 1,548,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long 2,043,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm 1,647,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 1,845,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp - Đông Hồ 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Nội bài 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội- Nội bài  & thăm 01 vòng thành phố 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 1,174,050
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn 1,944,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn - Đồng Đăng - Lạng Sơn 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan 915,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc 967,050
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn - Hồ Ba Bể 1,091,250
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn - Phủ Thông 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Phủ  Thông  - Chợ Rã - Hồ Ba Bể 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng  - Bắc Cạn 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Phủ Thông 1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Hồ Ba Bể 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng 3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Lòng hồ sông Đà - Hoà Bình 956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Làng Mường Dao - Hoà Bình 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Ninh Bình 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - Ninh Bình - HN 2,934,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình - Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - H. Nội 1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu 2,637,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La 3,726,000
Cho thuê xe 7 chỗ Sơn La - Điện Biên 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 2,488,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên 2,884,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên - Lai Châu 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo - Lai Châu 2,983,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Thác Bản Gốc - cao Bằng 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Trà Lĩnh (Biên giới ) - Cao Bằng 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Lạng Sơn 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái - Tuyên Quang 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Tuyên Quang - Hà Giang 1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên 1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái 2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái  - Lào Cai 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái - Thái Nguyên 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai 3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai - Sa Pa - Lào cai 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai - Sa Pa 4,221,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bắc Hà 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai - Hà Giang 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Sa Pa 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Tuần Giáo - Điện Biên 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ - Nam Định 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh - Nam Định 936,000
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định - Hải Phòng 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định - Chùa Keo - Nam Định 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm 1,795,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc - Bích Đông - Đinh Lê 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Phát Diệm - Ninh Bình 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương 1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Cúc Phương 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Nho Quan - Hoà Bình 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Vinh - Đồng Hới 1,399,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới - Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới - Đông Hà 1,020,870
Cho thuê xe 7 chỗ Đông Hà - Huế 1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội -Thanh Hoá 1,746,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn 2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò 4,221,000

LƯU Ý:

  • Bảng giá trên chỉ áp dụng cho các loại xe thông dụng như : Innova, Fortuner
  • Bảng giá trên có thể thay đổi vào cuối tuần, mùa cao điểm, giá xằn dầu tăng chúng tôi chưa kịp cập nhật giá.
  • Giá trên sử dụng xe 01 ngày và từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày.
  • Giá thuê xe trên chưa bao gồm: ăn nghỉ lái xe, thuế VAT, vé cầu phà-bến bãi, ngoài giờ (60.000/giờ) và Km vượt.
Bảng giá thuê xe 4 chỗ   Bảng giá thuê xe 7 chỗ   Bảng giá thuê xe 9 chỗ   Bảng giá thuê xe 16 chỗ
             
Bảng giá thuê xe 19 chỗ   Bảng giá thuê xe 29 chỗ   Bảng giá thuê xe 35 chỗ   Bảng giá thuê xe 45 chỗ

LIÊN HỆ: 0971.03.99.66 để có giá tốt nhất